Ceòl agus bhideothan Gàidhlig airson Bun-sgoil agus Tràth-bhliadhnaichean.

Ceòl Gàidhlig

CnES Foghlam · Ceòl Gàidhlig

Tagh òran

 • Tha Leòmhann a' cadal a nochd Lyrics
 • Mòrag bheag nighean Mhurchaidh an t-saoir Lyrics
 • Stocainnean Daoimean Lyrics
 • Leis an Lurgainn Lyrics
 • Chì mi n' Geamhradh Lyrics
 • Bha mi latha samhraidh Lyrics

 • Bàta Sheumais Lyrics
 • Baile Steòrnabhagh Lyrics
 • An Tractar a th' agamsa Lyrics
 • An Tèid thu leam a Mhàiri Lyrics
 • An Cat anns an Ad Lyrics
 • 'S cian an cian bho dh' fhàg mi Leòdhas Lyrics

Cluich a h-uile òran.